PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zmiany w opłatach za przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego

ms
09-06-2014, 08:05
Zmiany w opłatach za przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Zmiany w opłatach za przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (foto: sxc.hu)
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi poinformowało, że ci, którzy chcą przystąpić w sesji jesiennej 2014 r. do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - mogą już składać wnioski. Są zmiany w mechanizmie naliczania opłat za przystąpienie do PES.

CEM przypomina, że od sesji jesiennej 2014 r. wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia wynosi 450 zł. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESoz, opłata wynosi 225 zł.

Porównaliśmy jak BYŁO (Zarządzenie nr 4/2009 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z 20.05.2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za państwowy egzamin specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz diagnostów laboratoryjnych) z tym jak JEST (Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z 24 marca 2014 r.).

BYŁO
§ 1
1. Wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny diagnostów laboratoryjnych wynosi 700 zł.

2. W przypadku przystępowania tylko do części Państwowego Egzaminu Specjalizacyj nego diagnostów laboratoryjnych opłata wynosi 350 zł.

JEST
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny Diagnostów Laboratoryjnych wynosi 450 zł.
2. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Di gnostów Laboratoryjnych opłata wynosi 225 zł.";

BYŁO
§ 2
1. Wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zwany dalej „PESOZ", wynosi 700 zł.
2. W przypadku przystępowania tylko do części PESOZ opłata wynosi 350 zł.

JEST
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość opłaty za Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zwany dalej „PESOZ", wynosi 450 zł.
2. W przypadku przystępowania tylko do egzaminu teoretycznego albo tylko do egzaminu praktycznego wchodzącego w skład PESOZ opłata wynosi 225 zł.".

Przypomnijmy także, że - jak pisaliśmy w styczniu 2014 r. - Irena Lipowicz rzecznik praw obywatelskich, zadała pytanie o to, czy regulamin przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego określony przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi jest legalny.
Zdaniem RPO, regulamin ten nie zawiera podstawy prawnej jego wydania, autora oraz daty wydania. Dodatkowo powołuje się na nieobowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia z 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779 ze zm.). Irena Lipowicz cytuje również opinie lekarzy, którzy zwracają uwagę, że „przepisy regulujące ustalanie oceny końcowej PES są niewłaściwe i powodują, że ocena końcowa jest oceną sztuczną, wystawioną na podstawie trzykrotnego zaniżenia rzeczywistych średnich ocen".

POLECAMY W SERWISACH