PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zakład Stomatologii Ogólnej UM w Łodzi poszukuje adiunkta

ws
27-11-2015, 09:23
Zakład Stomatologii Ogólnej UM w Łodzi poszukuje adiunkta UM w Łodzi, Pomorska 251 (źródło: Google Maps)
Prof. dr hab. n.med. Jerzy Sokołowski, prodziekan Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poszukuje pracownika, który objąłby stanowisko adiunkta w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi.

O przyjęcie na stanowisko adiunkta mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia medyczne w zakresie odpowiadającym zajmowanemu stanowisku oraz posiadają; stopień naukowy doktora, specjalizację w zakresie stomatologii odtwórczej.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty i materiały:
- podanie;
- odpis dyplomu ukończenia studiów;
- dokument, stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia;
- świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;
- prawo wykonywania zawodu;
- zaświadczenie o specjalizacji;
- zaświadczenie o stanie zdrowia;
- życiorys;
- fotografię;
- świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego nowożytnego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych);
- charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji, z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według International Citation;
- oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych.

Dokumenty należy składać do 4 grudnia 2015 r. w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251 pokój nr 209

Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH