PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM szuka czterech wykładowców

en
13-07-2017, 10:49
Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM szuka czterech wykładowców Szansa na pracę wykładowcy na WUM (fot. pixabay)
Rozpoczął się konkurs na stanowisko wykładowcy (0,625 etatu) i trzy stanowiska wykładowcy (0,75 etatu) w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Jakie wymagania należy spełnić: 
- dyplom lekarza dentysty,
- prawo do wykonywania zawodu,
- ukończony staż podyplomowy,
- ukończona specjalizacja w dziedzinie stomatologii dziecięcej,
- doświadczenie w pracy z dziećmi,
- osiągnięcia naukowe potwierdzone publikacjami,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- biegła znajomość języka polskiego.

Potrzebne dokumenty:
- zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
- życiorys z uwzględnieniem pracy dydaktycznej,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim (w przypadku gdy nie wynika to z unormowań obowiązujących),
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 02. 101. 926 ze zm.).

Termin składania ofert: 14 lipca 2017 r. do godz. 15:00
Oferty mogą być przesłane w formie papierowej do Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ul. Żwirki i Wigury 61, 02- 091 Warszawa, pokój 213, w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie, albo w formie elektronicznej na adres: stomatologia@wum.edu.pl, z podaniem numeru referencyjnego ogłoszenia.

Więcej: wum.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   WUM  

POLECAMY W SERWISACH