PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zakład Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej CM UJ szuka profesora

ms
16-03-2017, 08:05
Zakład Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej CM UJ szuka profesora Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Prorektor  Uniwersytetu  Jagiellońskiego  ds.  Collegium  Medicum ogłosił konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Warunki:
- posiadanie tytułu naukowego profesora (kandydat ze stopniem naukowym doktora habilitowanego powinien posiadać znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, które w perspektywie najbliższych 5 lat dają możliwość uzyskania tytułu profesora);
- znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi;
- nienaganna postawa etyczna;
- kandydaci powinni spełnić wymogi określone w art.109 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

Niezbędne dokumenty (3 egz.):
- zgłoszenie udziału w konkursie z dopiskiem: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182);
- ankieta kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego;
- analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań) sporządzona przez Bibliotekę Medyczną UJ CM;
- ankiety samooceny działalności naukowej za lata 2012 – 2015;
- autoreferat uwzględniający najważniejsze kierunki badawcze oraz osiągnięcia naukowe (do 4 stron);
- życiorys zawodowy;
- odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
- oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu;
- oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 3 kwietnia 2017 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 listopada 2017 r.
Dokumenty: Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum 31 – 008 Kraków, ul. św. Anny 12.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Collegiium Medicum UJ  

POLECAMY W SERWISACH