PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Zabrze: kierownik Zakładu Materiałoznawstwa Stomatologicznego poszukiwany

en
26-10-2016, 13:01
Zabrze: kierownik Zakładu Materiałoznawstwa Stomatologicznego poszukiwany Wakat na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym ŚUM w Zabrzu  ogłosił konkurs na funkcję kierownika Zakładu Materiałoznawstwa Stomatologicznego Katedry Protetyki i Materiałoznawstwa Stomatologicznego.

Warunki stawiane kandydatom:
- co najmniej stopień naukowy doktora zgodny z zakresem działania jednostki,
- Śląski Uniwersytet Medyczny ma być podstawowym miejscem pracy,
- odpowiednie osiągnięcia zawodowe w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowania zespołami badawczymi.

Wymagane dokumenty: 
- zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym, 
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
- prawo wykonywania zawodu — dotyczy lekarzy, lekarzy dentystów,
- odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,
- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną),
- informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
- proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
-  oświadczenie kandydata w sprawie podstawowego miejsca pracy,
- informacja o zatrudnieniu w innych jednostkach,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów,
- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z treścią zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenie pełnienia funkcji kierownika — Załącznik nr 2 do Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
- udzielenie informacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy z 24 maja 2000 r.
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 654),
- wniosek awansowy,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego,  
-  ewentualne referencje lub opinie.

Do konkursu nie może przystąpić osoba która: 
- nie spełnia warunków określonych w art. 109 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
- rozwiązano z nią stosunek pracy za wypowiedzeniem na podstawie art. 124 ust. 1 pkt. 3 i 4, art. 124 ust. 2, art. 125 oraz bez wypowiedzenia na podstawie art. 126 lub której stosunek pracy wygasł z mocy prawa na podstawie art. 127 ust.1 pkt. 1-6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, 
- została ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, może przystąpić do konkursu dopiero po upływie okresu zatarcia kary dyscyplinarnej.

Termin składania dokumentów: 21 listopada 2016 r.

Więcej: sum.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH