• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

WUM: wakat na stomatologii

smn
03-05-2018, 07:58
WUM: wakat na stomatologii Warszawski Uniwersytet Medyczny (fot. Archiwum)
Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego poszukuje kierownika.

Wymagania kwalifikacyjne:
- stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w odpowiedniej dziedzinie nauki,
- tytuł specjalisty w odpowiedniej dyscyplinie medycznej,
- znacząca pozycja w stomatologii, prowadzenie aktywnej działalności naukowej,
- doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym, osiągnięcia organizacyjne,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim (minimum 5 lat),
- znajomość języka polskiego oraz angielskiego.

Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej oraz pracy na stanowisku kierowniczym,
- wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (inpact factor, punkty MNiSW, liczba cytowań, czasopisma, w których prace zostały opublikowane),
- kopia prawa wykonywania zawodu,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora i habilitacji, akt nadania tytułu profesora i inne posiadane, związane z tym stanowiskiem,
- oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu, 
- informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu u innych pracodawców prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, o której mowa w art. 129 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ze wskazaniem nazwy, adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, co najmniej 2 opinie świadczące o kwalifikacjach kandydata w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w WUM po raz pierwszy,
- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Mile widziane także referencje z dotychczasowych miejsc pracy oraz kopie dokumentów potwierdzających wyższe lub dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: 10 maja 2018 r.
Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pok. 213, w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie (APLD/1210/3/2018).

Więcej: wum.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
WUM   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH