PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

WUM szuka adiunkta

smn
31-07-2017, 10:29
WUM szuka adiunkta Warszawski Uniwersytet Medyczny (fot. archiwum)
Do Katedry Protetyki Stomatologicznej na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego poszukiwana jest osoba na stanowisko adiunkta.

Jakie kwalifikacje należy udokumentować:
- dyplom lekarza dentysty,
- stopień naukowy doktora nauk medycznych,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- specjalizacja w zakresie protetyki stomatologicznej,
- udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie protetyki stomatologicznej, opublikowanie co najmniej 5 prac oryginalnych, w tym co najmniej 2 jako pierwszy autor w czasopismach recenzowanych,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
- biegła znajomość języka angielskiego,
- biegła znajomość języka polskiego.

Jakie dokumenty należy złożyć:
- zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
- życiorys z uwzględnieniem pracy dydaktycznej,
- wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor, MNiSW, liczba cytowań, czasopisma, w których prace zostały opublikowane),
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, dyplomu nadania stopnia doktora, prawa wykonywania zawodu, dyplomu specjalizacji,  
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji.

Termin składania ofert: 11 sierpnia 2017 r.
Oferty mogą być składane w formie papierowej na adres: Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 213.

Więcej: wum.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   WUM  

POLECAMY W SERWISACH