• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

WUM: szansa na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej

js
13-01-2016, 10:42
WUM: szansa na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej WUM szuka adiunkta (foto: pixabay)
Dziekan Wydziału Lekarsko - Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosił konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej. Oferty przyjmowane są do 22 stycznia 2016 r.

Wymagania kwalifikacyjne:
- stopień naukowy doktora nauk medycznych;
- specjalizacja z chirurgii stomatologicznej;
- aktywnie prowadzona działalność naukowa i opublikowanie co najmniej pięciu prac oryginalnych w tym co najmniej dwóch jako pierwszy autor w czasopismach recenzowanych;
- dorobek naukowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej;
- minimum 10 lat doświadczenia w pracy dydaktycznej;
- dobra znajomość języka angielskiego;
- biegła znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem;
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej;
- wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor, MNiSW, liczba cytowań, czasopisma, w których prace zostały opublikowane);
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności:
   - - dyplomu ukończenia studiów wyższych;
   - - dyplomu nadania stopnia doktora;
   - - zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim (w przypadku gdy nie wynika to z unormowań obowiązujących);
   - - dyplomu specjalisty.
- oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu;
- informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu u innych pracodawców prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, o której mowa w art. 129 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ze wskazaniem nazwy, adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska;
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. 02. 101. 926 ze zm.);
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty mogą być składane do 22 stycznia 2016 r.

Kontakt:  Dziekanat Wydziału Lekarsko - Dentystycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 213, tel. 22 57 20 213.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
WUM   adiunkt   kariera naukowa  

POLECAMY W SERWISACH