PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

WUM poszukuje nauczycieli akademickich

miro
04-03-2014, 11:20
WUM poszukuje nauczycieli akademickich WUM poszukuje nauczycieli akademickich (źródło: Google maps)
Dziekan Wydziału Lekarsko - Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosił konkurs na stanowisko kierownika - nauczyciel akademickiego: Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej, Zakładu Chirurgii Stomatologicznej oraz Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej.

Wymagania kwalifikacyjne:
- stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w odpowiedniej dziedzinie nauki,
- tytuł specjalisty w odpowiedniej dyscyplinie medycznej,
- prowadzenie aktywnej działalności naukowej w zakresie wymaganej dyscypliny,
- doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym, osiągnięcia organizacyjne,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Wymagane dokumenty (w dwóch egzemplarzach):
- zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej oraz pracy na stanowisku kierowniczym,
- wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (impact factor, punkty MNiSW, liczba cytowań, czasopisma, w których prace zostały opublikowane),
- kopia prawa wykonywania zawodu,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora i habilitacji, akt nadania tytułu profesora i inne posiadane, związane z tym stanowiskiem,
- oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu,
- informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu u innych pracodawców prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo - badawczą, o której mowa w art. 129 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ze wskazaniem nazwy, adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, co najmniej dwie opinie świadczące o kwalifikacjach kandydata w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w WUM po raz pierwszy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926),
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Oczekiwane są także:
- referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
- kopie dokumentów potwierdzających wyższe lub dodatkowe kwalifikacje.

Oferty mogą być składane do 31 marca 2014 r. w Dziekanacie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie.

Adres:
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa,
pok. 201 B

W związku z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnice służbową, zatrudniona osoba może zostać poddana procedurze zwykłego postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228).

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH