• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wkrótce Walne Zgromadzenie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

ms
24-12-2017, 09:23
Wkrótce Walne Zgromadzenie Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama (zdjęcie archiwum)
Z informacji uzyskanych od prof. Mansura Rahnamy - Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej wynika, że Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej zwołał na 22 stycznia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa.

Prof. zw. dr hab. n. med. Mansur Rahnama

Przesyłam serdeczne życzenia Świąteczne oraz życzę samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym w Nowym 2018 Roku.

Przy tej okazji pragnę poinformować, że Zarząd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Towarzystwa. Odbędzie się ono 22 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 (w pierwszym terminie) i o godz. 13.30 (w drugim terminie) w sali biblioteki Zakładu Chirurgii Stomatologicznej WUM, w Warszawie ul. Nowogrodzka 59 (I p.).

Jako konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej i zarazem członek Zarządu Głównego Towarzystwa, serdecznie zachęcam do przystąpienia do Towarzystwa, którego celem jest:
1. szerzenie i propagowanie zdobyczy nauki wśród chirurgów stomatologicznych i szczękowo-twarzowych, 
2. podnoszenie poziomu wykształcenia zawodowego, kształtowanie postaw etycznych, wdrażanie do pracy naukowej i na rzecz społeczności zawodowej, 
3. integracja zawodowo-naukowa zainteresowanych rozwojem chirurgii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej, 
4. współdziałanie w organizowaniu systemu ochrony zdrowia, doskonaleniu kształcenia specjalistów, promowanie kontaktów z organizacjami i ośrodkami w kraju i zagranicą, 
5. reprezentacja wobec władz, instytucji i innych organizacji w kraju i zagranicą interesów zawodowych członków Towarzystwa.

Zgodnie ze Statutem, członkostwo w Towarzystwie daje prawo do:
1. czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa, 
2. udziału w zjazdach i imprezach organizowanych przez Towarzystwo i na zasadach określonych przez organizatorów, 
3. działania w oddziałach terenowych i komisjach, 
4. korzystania ze zniżek w opłatach za udział w zjazdach i zebraniach naukowych, a także poparcia przy uzyskiwaniu stypendiów, zagranicznych wyjazdów szkoleniowych,

Jeżeli więc dotychczas nie był złożony wniosek o nadanie statusu członka zwyczajnego, można tego dokonać poprzez wypełnienie i podpisanie załączonego wniosku (wniosek specjalisty poniżej) i przesłanie go w formie skanu (wraz ze skanem dyplomu PES) na adres e-mail: mansurrahnamahezavah@umlub.pl

Nadesłane wnioski zostaną uwzględnione w drodze uchwały Zarządu Głównego na jego najbliższym posiedzeniu.

Osoby w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub szczękowo- twarzowej mogą przesłać skan dyplomu ukończenia studiów lekarskich oraz skan podpisanego oświadczenia wyrażającego chęć przystąpienia do Towarzystwa (wniosek specjalizanta poniżej).

Z poważaniem Prof. Dr hab. Mansur Rahnama
Konsultant Krajowy Członek Zarządu Głównego

Poniżej do pobrania wnioski, które po wypełnieniu wystarczy przesłać drogą e-mailową (w przypadku specjalisty - ze skanem dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu) na adres rahnama@plusnet.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH