PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wątek stomatologii w projekcie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce

ms
25-01-2018, 10:33
Wątek stomatologii w projekcie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce Stomatologia w szkolnictwie wyższym (foto: pixabay)
Pojawił się właśnie projekt ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. Wśród 190 stron dokumentu znalazły się cztery wątki dotyczące studiów stomatologicznych. Przełomu nie ma.

Wątek pierwszy
Wiadomo, że w przypadku chęci uruchomienia studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz farmacja władze uczelni będą musiały wystąpić z odpowiednim wnioskiem do ministra nauki i szkolnictwa wyższego, który wydaje pozwolenie po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia.

Wątek drugi
W programach studiów przygotowujących do wykonywania zawodów: lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii – uwzględnia się standardy kształcenia.

Ustawodawca tłumaczy czym są standardy kształcenia. To zbiór reguł i wymagań dotyczących kształcenia na studiach obejmujących: sposób organizacji kształcenia, ogólne i szczegółowe efekty uczenia się, a także sposób weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.

Standardy kształcenia dla studiów dotyczących m.in. lekarzy dentystów określać ma, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Wątek trzeci
Datą ukończenia studiów w przypadku studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i weterynarii jest data złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, a w przypadku studiów na kierunkach farmacja, ratownictwo medyczne i fizjoterapia – data zaliczenia ostatniej, wymaganej programem studiów praktyki.

Wątek czwarty
Rekrutacja na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym odbywa się w ramach limitów przyjęć. Minister zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki - określi, w drodze rozporządzenia, limit przyjęć na studia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym w poszczególnych uczelniach, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych studiów.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
studia   studenci stomatologii  

POLECAMY W SERWISACH