PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Wartość diagnostyczna badań CBCT

ms
20-10-2016, 10:29
Wartość diagnostyczna badań CBCT dr n. med. Danuta Lietz-Kijak, dr n. med. Edward Kijak
Chodzi o duże i średnie pole obrazowania w ocenie układu stomatognatycznego. Najnowsze badania epidemiologiczne dowodzą, iż odnotowuje się nieustanny wzrost liczby  chorych z problemami bólowymi w obrębie głowy, szyi i twarzy.

Diagnostyka różnicowa omawianych schorzeń jest skomplikowana, ze względu na mnogość nakładających się symptomów, maskujących podstawową chorobę i często bez dodatkowych badań nie można w sposób jednoznaczny określić rodzaju i zasięgu schorzenia.

Różne techniki obrazowania  rentgenowskiego często potwierdzają podejrzenia diagnosty, ale również nierzadko przekierowują proces diagnostyczny w inne obszary.

Stosowane w stomatologii różne technologie obrazowania rentgenowskiego cechuje odmienna dokładność odwzorowania szczegółów budowy anatomicznej diagnozowanego obszaru. Wartość diagnostyczna klasycznych badań pantomografii (w tym również cyfrowej) statycznej i czynnościowej  w  dużym  stopniu jest zależna od czynników ludzkich: umiejętności  i  rzetelności  technika  radiologii wykonującego badanie oraz od samego pacjenta.

Nieprecyzyjne ustawienie badanego obiektu, brak zachowania odpowiednich kątów padania promieniowania oraz stabilności wymienionych czynników powoduje, że analiza interesujących lekarza szczegółów może być niewykonalna. Nie bez znaczenia jest również dwuwymiarowość klasycznych zdjęć rtg., które przedstawiają do oceny tzw. obraz sumacyjny z nakładającymi się na siebie różnymi szczegółami anatomicznymi.

Postęp techniczny wymusza na lekarzach zmianę podejścia do schematów procesu diagnostycznego. Diagnostyka rentgenowska nieustannie się ewoluuje, dlatego też oprócz konwencjonalnych projekcji, korzysta się z nowoczesnych sposobów obrazowania struktur anatomicznych części twarzowej czaszki, obszaru zainteresowania m.in. stomatologów.

Należą do nich: tomografia komputerowa (TK), tomografia komputerowa wielorzędowa (MSCT) oraz tomografia rezonansu magnetycznego (MR) i tomografia wolumetryczna (CBCT).

Każda z zasygnalizowanych nowoczesnych technik obrazowania ma zwolenników i przeciwników oraz jedną wspólną cechę – wciąż są relatywnie drogie.

Współczesna tomografia wolumetryczna, o bardzo wysokiej rozdzielczości – stożkowa –  CBCT(cone beam computed tomography) to jedna najnowocześniejszych technik, które umożliwiają wgląd w struktury dotychczas niedostępne.

Dokładność badań CBCT jest tak znacząca, że nie sposób tego rodzaju badań porównać z „tradycyjnymi” metodami rtg.,  rutynowo stosowanymi w stomatologii.

Na podstawie obrazów CBCT jesteśmy w stanie ocenić struktury kostne, potwierdzić ich wzajemną integralność oraz ocenić stopień zaawansowania i progresji zmian chorobowych, co odgrywa ważną rolę w kształtowaniu planu postępowania klinicznego. 

Dodatkową zaletą omawianej techniki jest możliwość trójwymiarowej rekonstrukcji obrazu, co daje nieograniczoną perspektywę wglądu w topografię struktur kostnych z dowolnej strony.

Średnia  dawka  promieniowania w tomografii stożkowej jest zależna od wielkości  pola  obrazowania  oraz  rozdzielczości  badania,  wynosi  20-650 μSv [15-18] i jest ok. 20-30 razy mniejsza niż w  klasycznej  wielorzędowej tomografii komputerowej – TK. 

SŁOWA KLUCZOWE
CBCT  

POLECAMY W SERWISACH