PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

W przyszłym tygodniu kończy się okres rozliczania punktów edukacyjnych

30-10-2012, 06:25
W przyszłym tygodniu kończy się okres rozliczania punktów edukacyjnych (źródło: sxc.hu)
W przyszłym tygodniu kończy się okres rozliczania punktów edukacyjnych (źródło: sxc.hu)
5 listopada 2012 r. upływa drugi, czteroletni, okres rozliczeniowy dotyczący obowiązku zbierania punktów edukacyjnych. Wszystkie uzyskane po tej dacie, będą zaliczane już do kolejnego okresu rozliczeniowego.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego. Posiadający ważne prawo wykonywania zawodu, w momencie rozpoczęcia biegu okresu rozliczeniowego (w odniesieniu do pozostałych lekarzy okres rozliczeniowy jest liczony od momentu uzyskania prawa wykonywania zawodu) powinien w czteroletnim okresie rozliczeniowym zdobyć ich minimum 200.

Czytaj także: Programy edukacyjne (po 5 pkt.) za darmo w zamian za udział w ankiecie

Ewidencję przebiegu doskonalenia zawodowego lekarz musi prowadzić samodzielnie (wzory dostępne są w okręgowych izbach lekarskich), a poszczególne zdarzenia edukacyjne muszą być poświadczone zaświadczeniami. Punkty uzyskane w danym okresie rozliczeniowym nie przechodzą na okres następny.

Za niedopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego, nie są przewidziane żadne konsekwencje. Fakt ten jest jednak odnotowywany w okręgowym rejestrze lekarzy. Osoby, które nie wykażą uzyskania minimum nie będą jednak mogły przystąpić do konkursu na stanowiska kierownicze lub inne w zakładach opieki zdrowotnej.

O sukcesie mogą również zapomnieć lekarze, którzy występują o zatrudnienie jako nauczyciel akademicki lub kiedy chcą uzyskać środki finansowe na kształcenie podyplomowe lub pracę naukową, chcą zmiany warunków zatrudnienia czy zawrzeć umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Członkowie Komisji Kształcenia przy OIL przypominają, że do rozliczenia punktów potrzebną są wszelkie zaświadczenia potwierdzające udział w zdarzeniu edukacyjnym (kserokopie lub oryginały) oraz Prawo Wykonywania Zawodu.

 

Czy wiesz, że
Jak pokazuje raport "Możliwości i bariery rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów" zrealizowany przez Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji NIL pod przewodnictwem Romualda Krajewskiego we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, ponad 40 proc. ankietowanych jest zdania, że obowiązek uzyskania 200 punktów powinien lub raczej powinien być on zlikwidowany, jednocześnie ponad 38 proc. jest odmiennego zdania. Prawie połowa lekarzy uważa, że nie jest to dobry miernik ustawicznej aktywności zawodowej, ale aż 17 proc. nie ma zdania w tej sprawie. Natomiast w sondażu przeprowadzonym wśród lekarzy przez portal Konsylium24.pl zapytano lekarzy i lekarzy dentystów, czy zbierają obowiązkowe punkty edukacyjne. Okazuje się, że ponad połowa ankietowanych (57 proc.) stwierdziła, że zbiera punkty, ale nie zwraca uwagi, ile ich już zdobyła, ale jedynie 9 proc. pilnuje, aby na czas pozyskać wymagane 200 punktów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH