PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Viva Health Future: ważny etap nie tylko w stomatologii

ms
27-10-2016, 09:34
Viva Health Future: ważny etap nie tylko w stomatologii Viva Health Future
Kongres „Nowoczesne rozwiązania materiałowe i digitalne w medycynie regeneracyjnej i terapii chorób cywilizacyjnych” odbędzie się 25 listopada 2016 r. w Hotelu Sheraton w Sopocie.

Organizatorami Viva Health Future jest zespół naukowo – badawczy Politechniki Gdańskiej oraz European Dental Implant Institute Vivadental. W przedsięwzięcie to zaangażowani są także Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej i Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii.

Asumptem do zorganizowania Kongresu są ostatnie doświadczenia kliniki Vivadental związane z zastosowaniem autologicznego przeszczepu komórek macierzystych pochodzenia tłuszczowego podczas zabiegu rekonstrukcji tkanki kostnej żuchwy i szczęki. Zabieg był zasadniczym etapem odbudowy uzębienia pacjenta z oligodoncją, a więc w warunkach ekstremalnie trudnych. Zrealizowano go po raz pierwszy w Polsce (jako jeden z nielicznych na świecie).

Zespół specjalistów zaangażowanych w to spektakularne wydarzenie chce wykorzystać swoje doświadczenie, aby móc stosować komórki macierzyste w innych dziedzinach medycyny. Trudno przecenić powstały potencjał, wynikający z technik digitalnych oraz z możliwości istniejących w dziedzinie technologii powierzchni i biotechnologii.

Organizatorzy kongresu liczą na wymianę doświadczeń pomiędzy ludźmi nauki a klinicystami. Tylko wówczas będzie można określić potencjał, jak i szanse oraz zagrożenia (silne i słabe strony) wynikające z zastosowania innowacyjnej wiedzy. Omawiane będą zagadnienia wynikające m.in. z zastosowania: komórek macierzystych, technik digitalnych, technologii powierzchni i biotechnologii.

Inicjatorzy Viva Health Future chcą w trakcie kongresu mocno zaakcentować promocję zdrowia. European Dental Implant Institute Vivadental zwraca uwagę na fakt, że polskie społeczeństwo szybko się starzeje. Do 2050 r. udział osób powyżej 65 lat, w stosunku do ludzi w wieku 15 - 65 lat, przekroczy 50 proc. i będzie jednym z najwyższych w Europie. Promocja zdrowia jest niezwykle istotna, bo prognoza dla polskiego społeczeństwa w obszarze zdrowia nie napawa optymizmem także dlatego, iż postęp cywilizacyjny niesie ze sobą kolejne zagrożenia.

I sesja – Materiały i technologie
Kierunki rozwoju biomateriałów i implantów – nadzieje i zagrożenia 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Zieliński, Politechnika Gdańska

Powłoki chitozanowe i ich potencjalne zastosowania w medycynie implantacyjnej 
Dr inż. Milena Supernak-Marczewska, European Dental Implant Institute Vivadental

Znaczenie jakości powierzchni w zabiegach implantacyjnych
Prof. dr hab n.med. Andrzej Wojtowicz, Kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

II sesja – Digitalne rozwiązania medyczne
Vivadental Smile Design – unikalne walory technologii DSD w doskonałej rekonstrukcji uzębienia 
Dr n.med. Ewa Chomik, Klinika Vivadental

POLECAMY W SERWISACH