PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE pod lupą samorządu

NIL/ŁS
02-02-2015, 11:38
Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE pod lupą samorządu Zdaniem NRL, zawody lekarza i lekarza dentysty są regulowane odrębnymi ustawami, które w pełni i na zasadzie odrębności określają tryb uznawania kwalifikacji w tych zawodach (fot. Fotolia/PTWP)
Jak już informowaliśmy, do 18 stycznia 2016 r. Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwa członkowskich Unii Europejskiej. - Projektowana ustawa nie może mieć bezpośredniego zastosowania do zawodów lekarza i lekarza dentysty – uważa Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Zdaniem NRL, zawody lekarza i lekarza dentysty są regulowane odrębnymi ustawami, które w pełni i na zasadzie odrębności określają tryb uznawania kwalifikacji w tych zawodach, a jedynie w niektórych sprawach wyraźnie odsyłają do ogólnej ustawy o uznawaniu kwalifikacji.

Czytaj także:

Uznawanie kwalifikacji zawodowych lekarzy tuż, tuż

Samorząd lekarski stoi na stanowisku, że w zakresie zawodów lekarza i lekarza dentysty wszystkie wdrażane regulacje, wynikające z dyrektywy 2013/55/UE, powinny być samoistnie uregulowane drogą nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza - a jedynie w niektórych, wyraźnie wskazanych w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty sprawach można dopuścić odpowiednie stosowanie przepisów projektowanej ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podkreśla, że propozycje zmian do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawarte w projektowanej ustawie są szczątkowe i pomijają większość kwestii wymagających uregulowań ustawowych odnośnie zawodów lekarza i lekarza dentysty.

Uwaga dotyczy m.in. weryfikacjii znajomości języka polskiego przez lekarzy i lekarzy dentystów. NRL uważa, że tę kwestię należy jeszcze raz przeanalizować.

Wątpliwości budzą zasady ubiegania się o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej.

- Powinny uwzględniać specyfikę tych zawodów, m.in. fakt, że ta sama osoba może uzyskać kwalifikacje podstawowe w jednym państwie, a kwalifikacje w zakresie specjalizacji lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej w innym państwie - uważają członkowie Prezydium.

Ustawa powinna też zawierać zastrzeżenie jednoznacznie stwierdzające, że nie przyznaje się częściowego dostępu do zawodów lekarza i lekarza dentysty - zarówno w zakresie czynności zawodowych lekarza albo lekarza dentysty bez specjalizacji, jak i lekarza albo lekarza dentysty specjalisty .

NRL ma uwagi do działania tzw. mechanizmu ostrzegawczego. Uważa, że konieczne jest odpowiednie uregulowanie zasad przekazywania przez organy izb lekarskich właściwym organom innych państw członkowskich informacji (m.in.: kary, zawieszenia itp.) objętych mechanizmem ostrzegawczym.

- Z drugiej strony otrzymywanie ostrzeżeń z innych państw członkowskich dotyczące lekarzy i lekarzy dentystów posiadających również w Polsce prawo wykonywania zawodu powinno być bodźcem do określenia w polskich przepisach prawnych konsekwencji takich zdarzeń oraz zasad postępowania organów samorządu lekarskiego w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów posiadających w Polsce prawo wykonywania zawodu, na których poza granicami Polski nałożone zostały sankcje o charakterze dyscyplinarnym mające wpływ na możliwość wykonywania zawodu (ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia prawa wykonywania zawodu) bądź których poza granicami Polski ograniczono w wykonywaniu zawodu z uwagi na niezdolność lub niedostateczne przygotowanie do jego wykonywania - czytamy w uwagach Prezydium NRL.

Więcej: nil.org.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH