PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uznawanie kwalifikacji zawodowych lekarzy tuż, tuż

RCL/NIL/autonomia-dent.pl/ŁS
20-01-2015, 09:35
Uznawanie kwalifikacji zawodowych lekarzy tuż, tuż Kształcenie po europejsku tuż, tuż (fot. Fotolia/PTWP)
Do 18 stycznia 2016 r. Polska musi wdrożyć unijną dyrektywę 2013/55/UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Projekt odpowiedniej ustawy jest już przedmiotem rozważań środowiska lekarskiego. Planowane jest m.in.: wprowadzenie regulacji dotyczących możliwości uznania części specjalizacji medycznej odbytej w innym państwie.

Dyrektywa wprowadza kilka nowych, nieuregulowanych dotąd, rozwiązań do systemu uznawania kwalifikacji, a także zmienia lub doprecyzowuje niektóre dotychczasowe przepisy. Politycy uznali więc, że najlepszym sposobem na jej wdrożenie będzie opracowanie projektu nowej ustawy, która zastąpi ustawę z 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE, a także znowelizuje kilka ustaw regulujących uznawanie kwalifikacji w tzw. zawodach sektorowych.

Analizowany obecnie projekt ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o zmianie niektórych ustaw, zakłada zmiany w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Planowane jest m.in.: wprowadzenie regulacji dotyczących możliwości uznania, zgodnie z przepisami dyrektywy, części specjalizacji medycznej, odbytej w innym państwie, oraz wskazanie sposobu sprawdzania znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania sektorowych zawodów medycznych.

Według mec. Marka Szewczyńskiego z Naczelnej Izby Lekarskiej, oznacza to, że w zawodach lekarza i lekarza dentysty będzie można przeprowadzać sprawdziany znajomości języka lub wymagać przedłożenia określonych certyfikatów językowych. W jego opinii, kontrola znajomości języka powinna ograniczać się do znajomości jednego z języków urzędowych danego państwa i być proporcjonalna do działalności zawodowej, którą dana osoba zamierza prowadzić.

Nowością, wynikającą z wdrożenia dyrektywy i przyjęcia krajowej ustawy, będzie również obowiązek zgłaszania za pośrednictwem systemu IMI informacji o pracownikach ochrony zdrowia, którym organ publiczny lub sąd zakazał wykonywania zawodu lub ograniczył jego zakres.

W systemie IMI będzie można odnaleźć dokumentację zawodową danego lekarza, czyli tzw. europejską legitymację zawodową. Według Marka Szewczyńskiego, ELZ stanowić ma potwierdzenie uznania kwalifikacji, ale nie będzie automatycznie uprawniać do wykonywania zawodu, jeżeli konieczna jest dodatkowa decyzja o charakterze administracyjnym (np. przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce).

Czytaj także:

Stomatologom łatwiej o pracę w Unii Europejskiej, tylko czy będą chętni? 

Ułatwienia w uznawaniu kwalifikacji zawodowych lekarzy dentystów

UE: periodontologia i stomatologia dziecięca - łatwiej o uznanie kwalifikacji 

POLECAMY W SERWISACH