PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Uniwersytety medyczne rozpoczęły rekrutację na I rok studiów

UM, ms
07-04-2015, 08:15
Uniwersytety medyczne rozpoczęły rekrutację na I rok studiów UM na początku drogi rekrutacyjnej (foto: sxc.hu)
Każdy uniwersytet medyczny ma swoją politykę rekrutacyjną. Kandydatki i kandydaci na studentki i studentów stomatologii muszą być czujni, bo już od początku kwietnia na niektórych uczelniach trwa nabór słuchaczy kierunku stomatologicznego.

Uwaga: podane terminy dotyczą tylko kandydatów, którzy chcą studiować stomatologię.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kandydaci z tzw. nową maturą i maturą międzynarodową:
- rejestracja on-line (założenie konta, wybranie aplikacji) oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej: 1 kwietnia - 18 czerwca.

Kandydaci z tzw. starą maturą i maturą zagraniczną:
- rekrutacja on-line obowiązująca: 1 kwietnia - 15 kwietnia;
- ostateczny termin uzupełnienia i zatwierdzenia pozostałych danych, w tym wyników maturalnych: 8 lipca;
- I lista rankingowa: 25 sierpnia.

 

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Stara matura oraz studenci zagraniczni studia jednolite magisterskie:
- rejestracja: od 13 kwietnia do 4 maja;
- złożenie dokumentów: od 13 kwietnia do 5 maja;
- egzaminy: 5, 8, 10 czerwca.

Jednolite magisterskie stacjonarne - nowa matura i międzynarodowa:
- rejestracja: od 18 maja do 6 lipca;
- złożenie dokumentów: od 18 maja do 7 lipca.

 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Matura zdawana do 2004 r. albo matura zagraniczna:
- rejestracja i opłata rekrutacyjna: od 5 maja do 28 maja.

Matura zdawana od 2005 r. albo matura międzynarodowa, matura europejska:
- rejestracja i opłata rekrutacyjna: od 5 maja do 3 lipca;
- uzupełnianie wyników przez wszystkich kandydatów: do 8 lipca;
- ogłoszenie list rankingowych 9 lipca;
- I termin składania dokumentów dla osób zakwalifikowanych na studia: od 10 lipca do 14 lipca;
- ogłoszenie kolejnych list: od 15 lipca.


Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum

Typ studiów: jednolite magisterskie, stacjonarne

Kandydaci posiadający tzw. starą maturę, międzynarodowa oraz europejską
- rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych: od 1 kwietnia do 26 kwietnia;
- potwierdzanie rejestracji: do 28 kwietnia

Kandydaci posiadający tzw. nową maturę:
- rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych: od 28 maja do 5 lipca;
- potwierdzanie rejestracji: do 7 lipca;
- wprowadzanie do systemu wyników matury oraz osiągnięć w olimpiadach i konkursach: do 7 lipca;
- ogłoszenie listy rankingowej: do 7 lipca;
- wpisy na studia osób przyjętych: od 13 do 16 lipca.

Typ studiów: jednolite magisterskie, niestacjonarne (dawne wieczorowe)

Kandydaci posiadający tzw. starą maturę, międzynarodową oraz europejską:
- rejestracja oraz wnoszenie opłat rekrutacyjnych: od 1 kwietnia do 26 kwietnia;
- potwierdzanie rejestracji: do 28 kwietnia;

POLECAMY W SERWISACH