PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uniwersytety Medyczne poszukują pracowników naukowych

ms
11-02-2014, 12:09
Uniwersytety Medyczne poszukują pracowników naukowych Uniwersytety Medyczne poszukują pracowników naukowych (foto: freedigitalphotos)
Zakład Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Zakład Stomatologii Dziecięcej Wydziału Lekarsko - Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłosiły konkursy na stanowiska pracowników naukowych.

Kierownik Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs otwarty na stanowisko kierownika Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Stomatologicznej i Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Zainteresowani przystąpieniem do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty:
- podanie,
- odpis dyplomu ukończenia studiów,
- dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego,
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,
- świadectwo pracy,
- zaświadczenie o specjalizacji,
- świadectwo zdrowia,
- życiorys,
- fotografię,
- świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych),
- charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną podsumowaną aktualną punktacją wg. ministra nauki i szkolnictwa wyższego i wg. International Citation Reports (Impact Factor),

Oferty mogą być składane do 10 marca 2014 r. w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego: Łódź, ul. Pomorska 251, pok. 209.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dziekan Wydziału Lekarsko - Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (0,625 etatu).

Wymagania:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- w trakcie specjalizacji ze stomatologii dziecięcej lub zrealizowanie 3/4 szkolenia specjalizacyjnego,
- doświadczenie zawodowe w stomatologii dziecięcej,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
- znajomość języka angielskiego,
- biegła znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:
- zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
- kopia prawa wykonywania zawodu,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych,
zaświadczenie o uznaniu dyplomu zagranicznego za równorzędny z polskim,
- wykaz publikacji,
- informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu u innych pracodawców prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, o której mowa w art. 129 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ze wskazaniem nazwy, adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska,
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 02. 101. 926 ze zm.),
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty mogą być składane do 12 lutego 2014 r., w Dziekanacie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Kontakt:
ul. Żwirki i Wigury 61,
02-091 Warszawa,
pokój 213,
www.wum.edu.pl/praca.
tel.: 22 57 20 213

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM w Łodzi   WUM  

POLECAMY W SERWISACH