PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Uniwersytet Zielonogórski: kierunek lekarski ze stomatologią w tle

jsz
22-05-2015, 09:33
Uniwersytet Zielonogórski: kierunek lekarski ze stomatologią w tle Decyzja MNiSzW o przyznaniu Uniwersytetowi Zielonogórskiemu uprawnień do prowadzenia studiów magisterskichpraktycznym na kierunku lekarskim.
Jest pozytywna opinia Ministerstwa Zdrowia w sprawie powołania na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego. W czerwcu pierwsza rekrutacja.

Docelowo na Uniwersytecie Zielonogórskim zostanie powołany Wydział Nauk o Zdrowiu, w strukturze którego będzie funkcjonowała m.in. Katedra Otolaryngologii, Okulistyki i Stomatologii.

Zasady rekrutacji
Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony na rok akademicki 2015/2016 w czerwcu 2015 r. Planowana liczba studentów na studiach stacjonarnych - 60.

Na studia zostaną przyjęci, w ramach limitu miejsc, kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.

Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z „nową" i „starą" maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.

Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.

Do postępowania rekrutacyjnego przyjmie się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za egzaminy maturalne.
W przypadku osiągnięcia przez kandydatów jednakowej łącznej liczby punktów stosowane będzie kryterium dodatkowe, którym będzie liczba uzyskanych punktów (podstawianych do wzoru) z przedmiotu biologia.

Na pierwszym roku zajęcia prowadzone będą w salach Wydziału Nauk Biologicznych, Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ i w zielonogórskim szpitalu. Natomiast zajęcia praktyczne z przedmiotów klinicznych na starszych latach prowadzone będą w szpitalu w Zielonej Górze, gdzie aktualnie trwają prace nad przekształceniem go w szpital kliniczny.

Kadra
Minimum kadrowe na kierunku lekarskim to: 6 samodzielnych nauczycieli akademickich (profesor lub doktor habilitowany nauk medycznych) i 8 pracowników ze stopniem doktora. Część kadry jest już zatrudniona na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Dużym wsparciem, zwłaszcza na pierwszych latach kształcenia przedklinicznego, będzie kadra Wydziału Nauk Biologicznych. Kadra do kształcenia klinicznego będzie zatrudniana sukcesywnie. Pracownicy naukowi złożyli już deklaracje zatrudnienia na Uniwersytecie Zielonogórskim, jako podstawowym miejscu pracy.

Baza dydaktyczna
Baza dydaktyczna na potrzeby kształcenia na kierunku lekarskim jest w końcowej fazie przygotowań. Najważniejszą część tej bazy stanowią realizowane inwestycje zlokalizowane na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Zielonej Górze (w przyszłości szpitala klinicznego): Zakład Patomorfologii, Anatomii, Ośrodek Nauk Podstawowych oraz Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Pracownia Badań Mikrobiologicznych. Koszt tej inwestycji wynosi 21,3 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego to 18 mln zł.

W celu prowadzenia przedmiotów klinicznych realizowana jest inwestycja obejmująca dostosowanie infrastruktury Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. do potrzeb szkolenia studentów kierunków medycznych (koszt inwestycji wynosi 8,6 mln zł).

W fazie realizacji znajduje się projekt Uniwersytetu Zielonogórskiego „Przygotowanie infrastruktury Uniwersytetu Zielonogórskiego pod potrzeby nowych kierunków kształcenia" dotyczący m.in. doposażenia Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Biologicznych w infrastrukturę naukowo-dydaktyczną niezbędną do prowadzenia kształcenia na kierunku lekarskim (koszt projektu wynosi 12,7 mln zł, z czego 3,8 mln zł to koszty infrastruktury pod kierunek lekarski; dofinansowanie LRPO - 3,2 mln zł).

Więcej:  

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH