PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Umiejętności A i B co to takiego?

19-03-2013, 00:01
Umiejętności A i B  co to takiego? (fot. pixmac.pl)
Umiejętności A i B co to takiego? (fot. pixmac.pl)
Kontynuujemy nasz cykl publikacji poświęcony studiom stomatologicznym. Tym razem przypominamy, że studenci kierunków lekarsko-dentystycznych w trakcie nauki muszą zdobyć pewną określoną pulę umiejętności praktycznych. Niektóre z nich trzeba umieć wykonywać samodzielnie, przy części tylko asystować.

W ramach praktycznego nauczania realizowane są efekty kształcenia zawarte w standardach kształcenia dla kierunku lekarsko-dentystycznego obejmujące następujące rodzaje umiejętności:

1) umiejętność A czynności z nią związane student wykonuje prawidłowo i w pełni samodzielnie;

2) umiejętność B student zna zasady wykonywania czynności z nią związanych, potrafi przy nich asystować.

Czytaj także: Praktyki stomatologiczne co właściwie może student

 

Lp. Umiejętność Rodzaj umiejętności
1 Przeprowadzenie wywiadu lekarskiego i stomatologicznego A
2 Przeprowadzenie pełnego i ukierunkowanego badania stomatologicznego A
3 Znajomość instrumentarium stomatologicznego A
4 Rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie próchnicy zębów stałych A
5 Rozpoznawanie i leczenie zapaleń miazgi A
6 Rozpoznawanie i leczenie martwicy i zgorzeli miazgi oraz chorób tkanek okołowierzchołkowych A
7 Leczenie endodontyczne w powiększeniu B
8 Rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie ubytków niepróchnicowych tkanek zębów A
9 Przeprowadzenie diagnostyki różnicowej w przypadku bólu w jamie ustnej oraz twarzy A
10 Prowadzenie instruktażu higieny jamy ustnej, motywowanie pacjenta oraz ocena uzyskanych efektów A
11 Diagnostyka i postępowanie lecznicze w przypadku pourazowych uszkodzeń zębów stałych A
12 Ustalenie wskazań, przeprowadzenie wewnątrzustnego badania radiologicznego i interpretacja wyników A
13 Diagnozowanie i usuwanie przebarwień zębów A
14 Stosowanie profesjonalnych metod profilaktyki próchnicy A
15 Rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie próchnicy zębów mlecznych i zębów stałych z niezakończonym rozwojem A
16 Rozpoznawanie i leczenie chorób miazgi zębów mlecznych i zębów stałych z niezakończonym rozwojem A
17 Rozpoznawanie i leczenie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej w wieku rozwojowym A
18 Postępowanie w pourazowym uszkodzeniu zębów mlecznych i zębów stałych z niezakończonym rozwoj A
19 Planowanie i wykonywanie stomatologicznych zabiegów profilaktycznych u pacjentów do ukończenia 18. roku życia A
20 Różnicowanie prawidłowej i zaburzonej postaci zgryzu A
21 Ocena prawidłowych i nieprawidłowych czynności narządu żucia A
22 Zdjęcie uszkodzonego stałego aparatu ortodontycznego A
23 Umiejętności planowania i realizowania procedur z zakresu profilaktyki ortodontycznej A
24 Wykonanie wycisku w celu wykonania modelu diagnostycznego i rejestracja okluzji A
25 Leczenie z zastosowaniem standardowych aparatów i ortodontycznych protez dla pacjentów do ukończenia 18. roku życia A
26 Naprawa uszkodzonego zdejmowanego aparatu ortodontycznego A
27 Leczenie wad zębowo-zgryzowych aparatami zdejmowanymi i stałymi B
28 Zespołowe leczenie ortodontyczno-chirurgiczne B
29 Planowanie i prowadzenie interdyscyplinarnego leczenia stomatologicznego pacjentów do ukończenia 18. roku życia A
30 Postępowanie stomatologiczne z pacjentem niepełnosprawnym B
31 Wewnątrzustne znieczulenie powierzchniowe, nasiękowe i przewodowe A
32 Znieczulenie zewnątrzustne w zakresie części twarzowej czaszki B
33 Pomiar ciśnienia tętniczego A
34 Interpretacja podstawowych badań laboratoryjnych A
35 Wykonanie ekstrakcji zębów jedno- i wielokorzeniowych A
36 Wykonanie zabiegu chirurgicznego zaopatrzenia zębodołu po ekstrakcji zębów A
37 Wykonanie nacięcia wewnątrzustnego ropni zębopochodnych A
38 Antybiotykoterapia w leczeniu zapaleń tkanek jamy ustnej, twarzy i szyi
Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   studia stomatologiczne   umiejętności A i B   Studia  

POLECAMY W SERWISACH