PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

UMB szuka stomatologów wykładowców

UMB/katkiel
03-06-2014, 13:15
UMB szuka stomatologów wykładowców UMB szuka stomatologów wykładowców (źródło: UMB)
Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku czeka na zgłoszenia chętnych do objęcia stanowiska wykładowców w: Zakładzie Technik Dentystycznych oraz Zakładzie Propedeutyki Stomatologii.
Do konkursów mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 i 114 ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 572 ze zm.) oraz odpowiadają poniższym kryteriom:

Wykładowca w Zakładzie Technik Dentystycznych (termin przyjmowania zgłoszeń: 10 czerwca)

- tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa albo magistra
- posiadanie tytułu zawodowego w dziedzinie technik dentystycznych
- predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego
- doświadczenie praktyczne i dydaktyczne w zakresie techniki dentystycznej

Wykładowca w Zakładzie Propedeutyki Stomatologii (termin przyjmowania zgłoszeń: 16 czerwca)

- tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa
- posiadanie specjalizacji w dziedzinie stomatologii
- predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów zgłaszający się do konkursu:

1. Podanie skierowane do Dziekana. 

2. Kwestionariusz osobowy.

3. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.

4. Oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

5. Oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

6. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. inne dokumenty np. wykaz publikacji wraz z punktami MNiSzW oraz współczynnika IF

8. kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym konkursem.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty postępowania konkursowego należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w kopercie z opisem: „Konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Technik Dentystycznych/ Zakładzie Propedeutyki Stomatologii" - imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 30 czerwca 2014 r.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH