PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

UMB szuka asystentów

UMB/jsz
17-07-2014, 08:14
UMB szuka asystentów UM w Białystoku: jest praca dla asystentów z wykształceniem stomatologicznym
Do 28 lipca można składać podania w konkursach na stanowiska: asystenta w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej oraz asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej muszą legitymować się tytułem zawodowym lekarza dentysty/stomatologa, posiadać prawo wykonywania zawodu i wykazać się znajomością języka angielskiego.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów zgłaszający się do konkursu:

 

  • Podanie skierowane do dziekana (Zał. nr 1 - do pobrania na stronie internetowej Wydziału) 
  • Kwestionariusz osobowy (Zał. nr 2 - do pobrania na stronie internetowej Wydziału)
  • Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
  • Oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Zał. nr 3 - do pobrania na stronie internetowej Wydziału)
  • Oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy 
  • w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Zał. nr 4 - do pobrania na stronie internetowej Wydziału)
  • Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 5 - do pobrania na stronie internetowej Wydziału)
  • inne dokumenty np. wykaz publikacji wraz z punktami MNiSzW oraz współczynnika IF 
  • kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym konkursem.

Kandydaci na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Plastycznej, oprócz wymogów określonych w art. 109 i 114 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), §73 Statutu UMB muszą posiadać

- tytuł zawodowy lekarza i lekarza dentysty/stomatologa lub lekarza dentysty/stomatologa
- odbyty staż podyplomowy
- prawo wykonywania zawodu
- znajomość języka angielskiego

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów zgłaszający się do konkursu jest identyczny jak w przypadku kandydatów na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej.

Dokumenty postępowania konkursowego należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w kopercie z opisem: "Konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej/Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej " - imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, do 28 lipca 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na 30 września 2014 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH