PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM Wrocław: poszukiwany kierownik w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej

en
02-06-2017, 09:40
UM Wrocław: poszukiwany kierownik w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Stanowisko kierownicze na UM we Wrocławiu do objęcia (fot. pixabay)
Trwa ogólnopolski konkurs na stanowisko kierownika Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Wymagania stawiane kandydatom:  
- tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych, w dyscyplinie stomatologia,  
- osiągnięcia zawodowe w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami  badawczymi,  
- specjalizacja zgodna z zakresem działania UM.

Potrzebne dokumenty m.in.:  
- zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym,  
- życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy naukowej i zawodowej,  
- odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego oraz odpowiedniej specjalizacji,  
- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW), 
- informacja o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,  
- proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,  
- zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),  
- deklaracja w sprawie podstawowego zatrudnienia, zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,  
- informacja o zatrudnieniu w innych jednostkach, w szczególności w innych uczelniach, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,  
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów oraz nadawania stopni naukowych, z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,  
- ocena za ostatni okres pełnienia funkcji kierownika w przypadku osoby kandydującej na kolejną kadencję w tej samej jednostce,   
- opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypadku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry, 
- ewentualne referencje lub opinie.

Termin składania dokumentów:  13 czerwca 2017 r. 
Kontakt: Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
ul. Krakowska 26, 50-425 Wrocław

Więcej: umed.wroc.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM we Wrocławiu  

POLECAMY W SERWISACH