PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Warszawie poszukuje nauczycieli akademickich

ws
01-12-2015, 12:19
UM w Warszawie poszukuje nauczycieli akademickich WUM poszukuje pracowników naukowych (źródło: Google Maps)
Dziekan Wydziału Lekarsko - Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogłasza konkurs na stanowiska asystenta w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej oraz wykładowcy (etat zastępczy) w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej UM w Warszawie.

Asystent do Zakładu Stomatologii Zachowawczej

Wymagania kwalifikacyjne:
tytuł zawodowy lekarza dentysty,
prawo wykonywania zawodu na terenie RP,
specjalizacja ze stomatologii zachowawczej z endodoncją,
otwarty przewód doktorski,
udokumentowany dorobek naukowy,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
chęć do dalszego rozwoju naukowego w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji,
doskonała znajomość języka angielskiego i francuskiego,
biegła znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:
zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem,
życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej,
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych,
zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z polskim (w przypadku gdy nie wynika to z unormowań obowiązujących),
oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu,
informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu u innych pracodawców prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, o której mowa w art. 129 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ze wskazaniem nazwy, adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska,
kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 02. 101. 926 ze zm.),
oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Oferty mogą być składane do 4 grudnia 2015 r., w Dziekanacie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, adres: ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pokój 213, w zaklejonej kopercie z podaniem numeru referencyjnego na kopercie Nr ref. APLD/1210/ 7 /15

Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej WUM: www.wum.edu.pl/praca.
Kontakt: (0-22) 57 20 213

Wykładowca w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej (etat zastępczy)

Wymagania kwalifikacyjne:
tytuł zawodowy lekarza dentysty,
prawo wykonywania zawodu na terenie Polski,
specjalizacja ze stomatologii zachowawczej z endodoncją,
otwarty przewód doktorski,
udokumentowany dorobek naukowy,
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
chęć do dalszego rozwoju naukowego w dziedzinie stomatologii zachowawczej i endodoncji,
doskonała znajomość języka angielskiego i francuskiego,
biegła znajomość języka polskiego.

SŁOWA KLUCZOWE
WUM   kariera naukowa  

POLECAMY W SERWISACH