PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Warszawie: poszukiwany radiolog stomatolog

en
22-04-2017, 13:01
UM w Warszawie: poszukiwany radiolog stomatolog WUM poszukuje radiologa stomatologa na kierownicze stanowisko
Trwa konkurs na stanowisko kierownika - ordynatora nauczyciela akademickiego Zakładu Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wymagania stawiane kandydatom:
- stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora w odpowiedniej dziedzinie nauki, 
- tytuł specjalisty w odpowiedniej dyscyplinie medycznej; 
- znacząca pozycja w stomatologii, prowadzenie aktywnej działalności naukowej; 
- doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym, osiągnięcia organizacyjne; 
- doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim (min 5 lat);
- znajomość języka polskiego oraz angielskiego.

Potrzebne dokumenty:
- zgłoszenie kandydatury do konkursu wraz z uzasadnieniem; 
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i dydaktycznej oraz pracy na stanowisku kierowniczym; 
- wykaz publikacji z informacją o klasyfikacji punktowej (inpact factor, punkty MNiSW, liczba cytowań, czasopisma, w których prace zostały opublikowane); 
- kopia prawa wykonywania zawodu;
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, czyli dyplom ukończenia studiów wyższych, dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora i habilitacji, akt nadania tytułu profesora i inne posiadane, związane z tym stanowiskiem;
- oświadczenie o wskazaniu WUM jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu;
- informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zatrudnieniu u innych pracodawców prowadzących działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, o której mowa w art. 129 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, ze wskazaniem nazwy, adresu pracodawcy, wymiaru zatrudnienia i zajmowanego stanowiska;
- kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, co najmniej 2 opinie świadczące o kwalifikacjach kandydata w przypadku ubiegania się o zatrudnienie w WUM po raz pierwszy;
- oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. .z 2016 r. poz. 922);
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Mile widziane:
- referencje z dotychczasowych miejsc pracy; 
- kopie dokumentów potwierdzających wyższe lub dodatkowe kwalifikacje.

Termin składania ofert:  28 kwietnia 2017 r.
Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM,
ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, pok. 213,

Więcej: wum.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
WUM   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH