PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Poznaniu szuka kierownika Kliniki Gerostomatologii

16-02-2013, 08:21
MZ-06_2013
MZ-06_2013
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na kierownika Kliniki Gerostomatologii Katedry Protetyki Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim II.

 

O funkcję mogą ubiegać się samodzielni pracownicy naukowi, którzy posiadają:

- tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego,

- znaczący dorobek naukowy oraz praktykę zawodową.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o dostarczenie następujących dokumentów:

1) podanie

2) życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy naukowej i zawodowej

3) autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i  organizacyjnych

4) informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej

5) dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego

6) wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (zestawienie biblio metryczne)

7) dokument stwierdzający specjalizację  z protetyki stomatologicznej

8) oświadczenie o spełnianiu przez kandydata/kandydatkę wymogów wynikających z art. 109. ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym

9) oświadczenie, że UM w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/kandydatki

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest dziekan Wydziału Lekarskiego II. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 5 marca 2013 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II UM w Poznaniu przy ul.Bukowskiej 70.

Klinika Gerostomatologii UM w Poznaniu powstała w 2005 roku w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie lecznicze pacjentów w wieku powyżej 65 roku życia. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną i usługową w ramach Katedry Protetyki Stomatologicznej. W razie potrzeby zapewnia pacjentom opiekę specjalistów innych dziedzin takich jak geriatria, psychologia, stomatologia zachowawcza czy specjalistów z zakresu chorób błony śluzowej jamy ustnej. Do tej pory kierownikiem Kliniki był prof. dr hab. Ryszard Kaczorowski.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   UM w Poznaniu   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH