PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Poznaniu: praca dla adiunktów

kan
25-04-2017, 12:25
UM w Poznaniu: praca dla adiunktów Wakat na dwóch stanowiskach adiunkta na UM w Poznaniu (fot. pixabay)
Pojawiła się szansa zatrudnienia na stanowisku adiunkta (pracownika naukowo-dydaktycznego)  w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii oraz w Klinice Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej na Wydziale Lekarskim II.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

- deklarację przystąpienia do konkursu
- życiorys, kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy
- odpis posiadanej specjalizacji
- odpis nadania stopnia doktora
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym -podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku adiunkta w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim II
- zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski)
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w roku bieżącym, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy
- informację o dorobku naukowym poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji
- informację o dorobku dydaktycznym
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Termin składania dokumentów na oba stanowiska : 8 maja 2017 r.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu  

POLECAMY W SERWISACH