PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Poznaniu poszukuje kierowników kliniki i katedry

18-04-2013, 00:01
UM w Poznaniu rekrutuje stomatologów (fot. UM Poznań)
UM w Poznaniu rekrutuje stomatologów (fot. UM Poznań)
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkursy na stanowisko kierownika Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii oraz kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim II. Termin składania ofert w obydwu konkursach mija 6 maja 2013 r. 

O funkcje kierownika Kliniki Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii oraz kierownika Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii mogą ubiegać się samodzielni pracownicy nauki, którzy posiadają:

- tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego;

- znaczący dorobek naukowy oraz praktykę zawodowa.

W chwili obecnej zarówno Klinika jak i Katedra kierowane są przez prof. dr hab. Janinę Stopę.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesianie następujących dokumentów :

1) podanie;

2) życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej i naukowej;

3) autoreferat informujący o osiągnięciach naukowo-badawczych, dydaktyczno-wychowawczych i organizacyjnych;

4) informacje o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;

5) dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;

6) wykaz dorobku naukowego wraz z podsumowaniem (zestawienie bibliometryczne);

7) dokument stwierdzający specjalizacje - w zakresie Stomatologii zachowawczej;

8 ) oświadczenie o spełnianiu przez kandydata/tkę wymogów wynikających z art.109.ust.1 ustawy z dn. 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 ze zm.);

9) oświadczenie, ze Uniwersytet Medyczny w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy kandydata/tki.

Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Dziekan Wydziału Lekarskiego II. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 6 maja 2013 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Bukowska 70, 60-812 Poznaniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   UM w Poznaniu   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH