PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Poznaniu poszukuje asystenta w Klinice Protetyki

ms
02-08-2016, 11:51
UM w Poznaniu poszukuje asystenta w Klinice Protetyki Collegium Maius UM w Poznaniu (źródło: Wikipedia)
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko asystenta (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Klinice Protetyki na Wydziale Lekarskim II.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
- deklarację przystąpienia do konkursu;
- życiorys, kwestionariusz osobowy;
- odpis dyplomu;
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy;
- prawo wykonywania zawodu;
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy;
- informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji;
- informację o dorobku dydaktycznym;
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy;
- umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym - podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku asystenta w Klinice Protetyki na Wydziale Lekarskim II;
- ewentualnie inną dokumentację.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój nr 141, tel. 61 854 60 47.

Termin składania dokumentów upływa 9 sierpnia 2016 r.

Konkurs rozstrzygnięty będzie nie później niż po czterech miesiącach od dnia ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH