PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Poznaniu: na stomatologii szukają asystenta

smn
28-07-2017, 11:58
UM w Poznaniu: na stomatologii szukają asystenta Na UM w Poznaniu konkurs dla dentystów z ambicjami naukowymi (fot. pixabay)
Nie zostało już wiele czasu, bo tylko do 1 sierpnia można starać się o pracę asystenta (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Kandydaci powinni złożyć:
- deklarację przystąpienia do konkursu, 
- życiorys, 
- kwestionariusz osobowy, 
- odpis dyplomu, 
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy, 
- prawo wykonywania zawodu, 
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  
- kartę kwalifikacyjną, zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinię ostatniego zakładu pracy, 
- informację o dorobku naukowym poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji, 
- informację o dorobku dydaktycznym, 
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Termin składania dokumentów: 1 sierpnia 2017 r.  
Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój nr 141, tel. 061 854 60 47. 

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Poznań   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH