• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Poznaniu: Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej szuka pracownika

kan
05-04-2018, 12:27
UM w Poznaniu: Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej szuka pracownika Wakat na stanowisku adiunkta w w Katedrze i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej w Poznaniu (fot, pixabay)
Trwa konkurs na stanowisko adiunkta (pracownika naukowo-dydaktycznego) w Katedrze i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej na Wydziale Lekarskim II UM w Poznaniu.

Co powinno zawierać zgłoszenie do konkursu:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- odpis nadania stopnia doktora,
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym - podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej na Wydziale Lekarskim II, - zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego ( angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski),
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w Uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Termin składania dokumentów: 10 kwietnia 2018 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Poznań   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH