PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Poznaniu: Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej poszukuje asystenta

en
05-03-2017, 14:51
UM w Poznaniu: Katedra i Klinika Chirurgii Stomatologicznej poszukuje asystenta Szansa na pracę naukową na UM w Poznaniu (fot. pixabay)
Trwa konkurs na stanowisko asystenta (pracownik naukowo-dydaktyczny)  w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Kandydaci powinni złożyć:
- deklarację przystąpienia do konkursu, 
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy, 
- odpis dyplomu, 
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy, 
- prawo wykonywania zawodu, 
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,  
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinię ostatniego zakładu pracy, 
- informację o dorobku naukowym poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji, 
- informację o dorobku dydaktycznym, 
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, 
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Termin składania dokumentów: 14 marca 2017 r.  
Kontakt: Dział Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój nr 141, tel. 061 854 60 47. 

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM Poznań  

POLECAMY W SERWISACH