PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Poznaniu: jest praca dla wykładowcy w Klinice Protetyki

en
27-09-2017, 11:02
UM w Poznaniu: jest praca dla wykładowcy w Klinice Protetyki Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (fot. Archiwum)
Trwa konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (pracownik dydaktyczny)
w Klinice Protetyki na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Co powinno zawierać zgłoszenie do konkursu:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy wymagany staż pracy - 2 lata w szkole wyższej na stanowisku adiunkta lub wykładowcy,
- zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu,
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. 2016, poz. 1842 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym -podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku starszego wykładowcy w Klinice Protetyki na Wydziale Lekarskim II,
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy - dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
- ewentualnie inną dokumentację.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój nr 141, tel. 061 854 60 47.
Termin składania dokumentów: 4 października 2017 r. 

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM Poznań  

POLECAMY W SERWISACH