PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Lublinie: szukają wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Periodontologii

en
08-03-2018, 09:01
UM w Lublinie: szukają wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Periodontologii Uniwersytet Medyczny w Lublinie (fot. archiwum)
Trwa konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Periodontologii UM w Lublinie (cały etat).

Wymagania stawiane kandydatom: 
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii lub stomatologii zachowawczej,
-  stopień naukowy doktora nauk medycznych,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- czynna znajomość języka obcego oraz czynna znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców,
- aktualna pozytywna ocena okresowej działalności dydaktycznej (w tym ocena dokonana przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi.

Wykaz niezbędnych dokumentów:
- podanie do dziekana,
- C.V.,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- poświadczona kserokopia dyplomu doktora,
- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
- zaświadczenie o znajomości języka obcego,
- w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego,
- dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski, zaś kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu,
- ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom.

Termin składania dokumentów: 20 marca 2018 r. w dziekanacie I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie

Więcej: umlub.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
periodontologia   UM Lublin   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH