PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Lublinie: potrzebny kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej

smn
09-11-2017, 13:14
UM w Lublinie: potrzebny kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie (fot. Archiwum)
Trwa konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Protetyki Stomatologicznej I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Warunki stawiane kandydatom:
- stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej,
- tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej,
- udokumentowany znaczący dorobek naukowy,
- znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej,
- preferowane wieloletnie doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną,
- czynna znajomość języka obcego oraz czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców. 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- deklaracja przystąpienia do konkursu, 
- C.V.,
- odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- poświadczona kserokopia specjalizacji,
- spis publikacji,
- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej,
- zaświadczenie o posiadaniu wieloletniego doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną –jeśli dotyczy kandydata,
- plan kierowania Zakładem na najbliższe 6 lat,
- w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego. 

Termin składania dokumentów: 12 grudnia 2017 r.  

Więcej: umlub.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Lublin   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH