• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Łodzi: konkurs na kierownika Zakładu Patologii Jamy Ustnej

ms
26-07-2017, 11:59
UM w Łodzi: konkurs na kierownika Zakładu Patologii Jamy Ustnej UM w Łodzi konkurs w Zakładzie Patologii Jamy Ustnej (foto: pixabay)
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłosiła  otwarty konkurs ofert na stanowisko kierownika Zakładu Patologii Jamy Ustnej.

Zainteresowani, pragnący przystąpić do konkursu, powinni złożyć podanie wraz z dokumentami:
- odpis dyplomu ukończenia studiów;
- dokument stwierdzający posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;
- oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny będzie podstawowym miejscem pracy;
- świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu;
- prawo wykonywania zawodu;
- zaświadczenie o specjalizacji;
- życiorys;
- zaświadczenie stwierdzające znajomość języka obcego potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego;
- charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną i podsumowaną aktualną punktacją według zasad Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i według Web of Science Citation Report, przygotowaną przez Centrum Informacyjno- Biblioteczne;
- oświadczenie, że kandydat:
- - ma pełną zdolność do czynności prawnych,
- - nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
- - nie został ukarany karą dyscyplinarną,
- - korzysta z pełni praw publicznych;
- certyfikat potwierdzający ukończenie podstawowego cyklu szkolenia z zakresu metodyki nauczania prowadzonego przez Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego, wydany nie wcześniej niż na 10 lat przed przystąpieniem do konkursu, lub deklaracja o wzięciu udziału w szkoleniu w przypadku nawiązania stosunku pracy. 

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dokumenty należy składać do 31 lipca 2017 r w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Al. Kościuszki 4, pokój 8.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Uniwersytet Medyczny w Łodzi  

POLECAMY W SERWISACH