• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM Poznań: wolne stanowisko adiunkta i trzy stanowiska starszego wykładowcy

kan
08-05-2018, 09:23
UM Poznań: wolne stanowisko adiunkta i trzy stanowiska starszego wykładowcy Praca dla ortodonty na UM w Poznaniu (fot. pixabay)
Katedra i Klinika Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji UM w Poznaniu poszukuje adiunkta i  starszego wykładowcy (oba stanowiska naukowo-dydaktyczne), a także w Zakładzie Technik i Technologii Dentystycznych zwolniły się dwa miejsca dla starszych wykładowców.


Zgłoszenie do konkursu na każde ze stanowisk winno zawierać:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu - zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- odpis posiadanej specjalizacji,
- odpis nadania stopnia doktora,
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1842 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym -podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku adiunkta w Klinice Gerostomatologii i Patologii Jamy Ustnej na Wydziale Lekarskim,
- II zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego ( angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski),
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinię ostatniego zakładu pracy informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w Uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój nr 141, tel. 061 854 60 47.

Termin składania dokumentów na każdy z konkursów: 16 maja 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Więcej: ump.edu.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Poznań   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH