PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM Poznań: praca dla asystenta w Klinice Stomatologii Dziecięcej

smn
11-12-2017, 12:01
UM Poznań: praca dla asystenta w Klinice Stomatologii Dziecięcej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko adiunkta (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Klinice Stomatologii Dziecięcej na Wydziale Lekarskim II.

Co ma zawierać zgłoszenie do konkursu:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- odpis posiadanej specjalizacji,
- odpis nadania stopnia doktora,
- umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna zawarta na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii,
- zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego ( angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, rosyjski),
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w Uchwale nr 100/2014 Senatu UM w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie, że UM w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Termin składania dokumentów: 15 grudnia 2017 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: w ciągu czterech miesięcy od dnia jego ogłoszenia. 

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM Poznań  

POLECAMY W SERWISACH