• jobDent jobDENT
    giełda pracy

    najnowsze oferty pracy

    Szukam pracy

  • kursDent kursDENT
    szukaj szkoleń
PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM Poznań: na stomatologii poszukują asystenta

kan
19-04-2018, 11:40
UM Poznań: na stomatologii poszukują asystenta Instytut Stomatologii UM w Poznaniu (fot. archiwum)
Trwa konkurs na stanowisko asystenta (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Poznaniu.

W celu wzięcia udziału w konkursie trzeba przygotować:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy, 
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- prawo wykonywania zawodu,
- umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej,
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni,
- opinię ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój m 141, tel. 061 854 60 47.
Termin składania dokumentów: 27 kwietnia 2018 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Poznań   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH