• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM Poznań: Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia szuka pracownika

en
11-01-2018, 10:19
UM Poznań: Klinika Rehabilitacji Narządu Żucia szuka pracownika Szansa na zrobienie kariery naukowej na UM w Poznaniu (fot. pixabay)
Jest praca dla asystenta w Klinice Rehabilitacji Narządu Żucia w Klinice Rehabilitacji na Wydziale Lekarskim II na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Stanowisko naukowo-dydaktyczne, zatrudnienie w wymiarze 3/4 etatu. 

Co jest potrzebne, by zgłosić się do konkursu:
- deklaracja przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- prawo wykonywania zawodu,
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 1842 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym —podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku asystenta w Klinice Rehabilitacji Narządu Żucia na Wydziale Lekarskim II,
- karta kwalifikacyjna zawierająca ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej z ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy,
- informacja o dorobku naukowym zgodna z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2014 r. poświadczona przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informacja o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
- ewentualnie inna dokumentacja.

Termin składania dokumentów: 18 stycznia 2018 r.
Dział Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, pokój nr 141, tel. 061 854 60 47.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM Poznań  

POLECAMY W SERWISACH