PARTNER PORTALU
partner portalu

UM Poznań - jest praca dla dwóch asystentów

smn
23-05-2017, 10:12
UM Poznań - jest praca dla dwóch asystentów Dwa wakaty na stanowisku asystenta w Klinice Chirurgii Stomatologicznej UM w Poznaniu (fot. pixabay)
W Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim II  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu trwa konkurs na odsadzenie dwóch stanowisk asystentów.

Co należy przygotować przystępując do konkursu:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys, kwestionariusz osobowy
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy,
- prawo wykonywania zawodu,
- w związku z wymogiem wskazanym w art. 112 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), należy załączyć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawartą na czas zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersyteckim Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której przedmiotem będzie wykonywanie działalności leczniczej w zakresie stomatologii, zawartą pod warunkiem zawieszającym —podpisaniem umowy o pracę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na stanowisku asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim II,
- kartę kwalifikacyjną zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni — opinia ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 100/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 25 czerwca 2014 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
- ewentualnie inną dokumentację.

Termin składania dokumentów: 31 maja 2017 r.
Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, tel. 061 854 60 47. 

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   UM Poznań  

POLECAMY W SERWISACH