PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

UM Poznań czeka na asystentów

katkiel
21-05-2014, 08:09
UM Poznań czeka na asystentów UM Poznań czeka na asystentów (źródło: UM Poznań)
Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu czeka na zgłoszenia kandydatów w konkursach na stanowiska: asystenta w Klinice Protetyki oraz asystenta w Klinice Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej.

Asystent w Klinice Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej będzie zatrudniony w wymiarze 0,75 etatu. W obu przypadkach rekrutacja kończy się 26 maja.

Zarówno w przypadku rekrutacji do Kliniki Protetyki, jak i Kliniki Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej kandydaci muszą przedstawić:
- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys,
- kwestionariusz osobowy,
- odpis dyplomu,
- zaświadczenie z poprzedniego miejsca pracy - wymagany staż pracy - 2 lata w szkole wyższej na stanowisku adiunkta lub wykładowcy,
- zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu,
- kartę kwalifikacyjną, zawierającą ocenę dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej: dokonaną w roku bieżącym, a w stosunku do kandydatów spoza uczelni - opinię ostatniego zakładu pracy,
- informację o dorobku naukowym i dydaktycznym wraz z wykazem publikacji,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.109 ust.1 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365ze zm.),
- oświadczenie czy Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.

Zgłoszenia przyjmowane są w Dziale Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, Poznań, pokój nr 141, tel. 061 854 60 47.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH