PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM Lublin: praca w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją

kan
23-02-2018, 13:01
UM Lublin: praca w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją Kierownicze stanowisko do objęcia na UM w Lublinie (fot. archiwum)
W Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie jest wakat na stanowisku kierownika.

Warunki stawiane kandydatom na stanowisko Kierownika Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją:

- stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytuł naukowy profesora,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Rzeczypospolitej,
- tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej,
- udokumentowany znaczący dorobek naukowy,
- znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej,
- czynna znajomość języka obcego oraz czynna znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o przesłanie następujących dokumentów:
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- deklaracja przystąpienia do konkursu,
- C.V.
- odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu naukowego profesora,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- poświadczona kserokopia specjalizacji,
- spis publikacji,
- zaświadczenie o doświadczeniu w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz kształceniu młodej kadry naukowej,
- plan kierowania Katedrą i Zakładem na najbliższe 6 lat,
- w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Termin składania dokumentów: 6 kwietnia 2018 r.
Dziekanat I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

Więcej: umlub.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Lublin   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH