PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM Lublin: praca dla zainteresowanych stomatologią wieku rozwojowego

smn
17-12-2017, 09:33
UM Lublin: praca dla zainteresowanych stomatologią wieku rozwojowego Uniwersytet Medyczny w Lublinie (fot. Archiwum)
Jest wakat na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego
 I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie.

Wymagania stawiane kandydatom:
- tytuł zawodowy lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- udokumentowany dorobek naukowy,
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- czynna znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.

Preferowane posiadanie stopnia doktora nauk medycznych.

Co należy przygotować:
- podanie do dziekana,
- C.V.,
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu,
- zaświadczenie o dorobku naukowym, 
- zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami,
- zaświadczenie o czynnej znajomości języka obcego (przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego),
- zaświadczenie o posiadanym stopniu doktora, jeśli dotyczy,
- ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie.

Dokumenty wydane w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 Termin składania dokumentów:  27 grudnia 2017 r.

Więcej: umlub.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH