PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UJ CM: do objęcia profesorskie stanowisko w Instytucie Stomatologii

smn
03-01-2018, 08:15
UJ CM: do objęcia profesorskie stanowisko w Instytucie Stomatologii Szansa na stanowisko profesora w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UJ CM w Krakowie (fot. pixabay)
Trwa konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie.

Warunki stawiane kandydatom na objęcia stanowiska:
- tytuł naukowy profesora, kandydat ze stopniem naukowym doktora habilitowanego powinien posiadać znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, które w perspektywie najbliższych 5 lat dają możliwość uzyskania tytułu profesora;
- znaczne osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej i kierowaniu zespołami badawczymi;
- nienaganna postawa etyczna;
- spełnianie wymogów określonych w art.109 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.).

Dokumenty, które należy złożyć w 3 egz.:
- zgłoszenie udziału w konkursie z dopiskiem: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych” (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 992);
- ankieta kandydata na stanowisko profesora nadzwyczajnego;
- analiza bibliometryczna publikacji (z uwzględnieniem wskaźnika Impact Factor, punktacji KBN i ilości cytowań) sporządzona przez Bibliotekę Medyczną UJ CM;
- autoreferat uwzględniający najważniejsze kierunki badawcze oraz osiągnięcia naukowe (do 4 stron);
- życiorys zawodowy;
- odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego;
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
- oświadczenie w trybie art. 109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów wyższych, w przypadku wygrania konkursu;
- oświadczenie o akceptowaniu zasad własności intelektualnej przyjętych w UJ.

Druki oświadczeń oraz ankiety można pobrać na stronie www.uj.edu.pl.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 8 stycznia 2018 r.
Kontakt: Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum ,31 – 008 Kraków, ul. św. Anny 12.

Więcej: cm-uj.krakow.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
praca na uczelni   CM UJ  

POLECAMY W SERWISACH