• jobDent jobDENT
  giełda pracy

  najnowsze oferty pracy

  Szukam pracy

 • kursDent kursDENT
  szukaj szkoleń

  najnowsze oferty szkoleń

PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Trzy stanowiska do objęcia w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi

ws
25-01-2016, 11:15
Trzy stanowiska do objęcia w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi Prodziekan Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi poszukuje pracowników
Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski prodziekan Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ogłosił konkurs otwarty na stanowiska: kierownika, profesora nadzwyczajnego oraz asystenta w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Katedry Stomatologii Odtwórczej UM w Łodzi.

Zainteresowani powinni złożyć następujące dokumenty:
- podanie;
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych;
- dokument stwierdzający posiadanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego;
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi będzie podstawowym miejscem zatrudnienia;
- świadectwo pracy;
- zaświadczenie o specjalizacji;
- świadectwo zdrowia;
- życiorys;
- fotografię;
- świadectwo stwierdzające znajomość języka obcego, potwierdzone przez Centrum Nauczania Języków Obcych UM w Łodzi (preferowana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych);
- charakterystykę osiągnięć dydaktycznych, zawodowych i naukowych ze spisem publikacji z wyszczególnioną podsumowaną aktualną punktacją wg. ministra nauki i szkolnictwa wyższego i wg. International Citation Reports (Impact Factor);

- oświadczenia, że:
a) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
b) nie został ukarany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
c) nie został ukarany karą dyscyplinarną wymienioną w art. 140 ust. 1 pkt 4 Ustawy,
d) korzysta z pełni praw publicznych.

Zgłoszenia należy składać w Dziekanacie Oddziału Stomatologicznego UM w Łodzi, ul. Pomorska 251 pok. nr 209.

Termin składania dokumentów upływa 4 lutego 2016 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH