PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Technik dentystyczny - zawód mało opłacalny?

19-04-2013, 00:01
Technik dentystyczny - zawód mało opłacalny? (foto: sxc.hu)
Technik dentystyczny - zawód mało opłacalny? (foto: sxc.hu)
Powoli milkną kontrowersje wokół publikacji tygodnika Wprost pod tytułem Kogo stać na zdrowe zęby, w której technicy dentystyczni oskarżyli dentystów, że ci kupują tanie korony i protezy, a później odsprzedają je pacjentom z kilkakrotnym przebiciem. Andrzej Dulian, prezes Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych, zażądał od Wprost sprostowania przypisanych mu w tekście wypowiedzi, które wprowadzają niezgodę pomiędzy technikami dentystycznymi a lekarzami dentystami.

Technik dentystyczny, aby móc wykonywać zawód, zawód, który - jak podał tygodnik Wprost jest mało opłacalny, trzeba nauczyć się wielu czynności i posiąść wiele umiejętności.

Technik dentystyczny zarobki:

Technik dentystyczny zatrudniony w publicznej placówce otrzymuje pensję w granicach 2 tys. zł. Na więcej liczyć mogą pracownicy prywatnych gabinetów protetycznych (3 4 tys. zł). Najbardziej opłacalne jest prowadzenie własnej pracowni. W takim przypadku można zarobić od 5 do ponad 10 tys. zł.

Technik dentystyczny - nauka:

Prawo do pracy jako technik dentystyczny uzyskuje się po ukończeniu policealnej szkoły o takim kierunku. Nauka trwa od 2,5 do 3 lat.

Nauka kończy się zdaniem egzaminu i uzyskaniem tytułu technika dentystycznego.

Technik dentystyczny - informacja o wykonywanej pracy:

Technik dentystyczny, wykonujący prace laboratoryjne, wyłącznie na zlecenie lekarzy dentystów, może ogłaszać się, podając:

- imię, nazwisko,

- tytuł lub stopień naukowy,

- określenie zawodu,

- stopień i dziedzinę specjalizacji

- godziny przyjęć.

Zabronione jest ogłaszanie się jako protezownia , naprawa protez, czy nazywanie się technikiem protetykiem.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 14 listopada 1988 r. (.Dz.U.88.39.312 ze zm.)

Technik dentystyczny - uprawnienia:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dentystyczny powinien być przygotowany do sporządzania gipsowych modeli diagnostycznych i roboczych szczęki i żuchwy (ale na bazie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę).

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej i sportu z 21 stycznia 2005 r. (.Dz.U.05.26.217).

Co można zlecić technikowi dentyście? Przede wszystkim zrealizowanie:

- koron zębowych,

- protez,

- aparatów ortodontycznych

- szyn,

- obturatorów

Poza tym technik dentysta:

- zaprojektuje konstrukcje protetyczne (analizę i ocenę wykonywanych projektów);

- sporządzi gipsowe modele (diagnostyczne i robocze szczęki oraz żuchwy, na bazie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę);

- wykona wzorniki zgryzowe;

- dokona napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych;

- zamocuje modele robocze w artykulatorach lub zgryzadłach.

Technik dentystyczny powinien w sposób szczegółowy:

- umieć określać profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjnego działanie protez;

- potrafić określać typy uzębienia i odmiany zębów stałych i mlecznych;

- znać się na anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia;

- prowadzić dokumentację wykonywanych prac protetycznych wraz z rozliczeniem zużytego materiału i kosztów wykonawstwa;

POLECAMY W SERWISACH