PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Szkolenia specjalizacyjne: ostatnie chwile na dopełnienie formalności

ms
25-02-2014, 08:02
Szkolenia specjalizacyjne: ostatnie chwile na dopełnienie formalności Szkolenia specjalizacyjne: ostatnie chwile na dopełnienie formalności (foto: freedigitalphotos)
Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego (postępowanie kwalifikacyjne w marcu 2014 r.) lekarz dentysta składa w formie wniosku elektronicznego do 28 lutego 2014 r. (w formie papierowej do 3 marca 2014 r.).

Postępowanie kwalifikacyjne w okresie od 1 do 31 marca 2014 r. zostanie przeprowadzone na zasadach dotychczasowych. Jakich?

Lekarz ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego może być w określonym terminie dopuszczony do postępowania kwalifikacyjnego tylko w jednej dziedzinie medycyny i tylko w jednym województwie.

Terminy postępowań kwalifikacyjnych:
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewoda, dwa razy w roku w terminach:
od 1 do 31 marca;
od 1 do 31 października.

Etap I - wniosek elektroniczny

Wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej dziedzinie medycyny lekarz dentysty składa w formie wniosku elektronicznego, oddzielnie dla trybu rezydentury i dla trybu pozarezydenckiego, do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne w terminach:
1 - 28 lutego - na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1 - 31 marca;
1 - 30 września - na postępowanie kwalifikacyjne w terminie 1 - 31 października.

Na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w okresie od 1do 31 marca 2014 r. złożenie wniosku w formie elektronicznej będzie możliwe:
od 1 lutego 2014 r. od godz. 0:01
do 28 lutego 2014 r. do godz. 23:59.

Generowanie wniosku należy rozpocząć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, potrzebnym do wprowadzenia do systemu wszystkich wymaganych danych.

Etap II wniosek w formie papierowej

Wniosek utworzony w wersji elektronicznej należy wydrukować, podpisać i przekazać wojewodzie, nie później niż w ciągu trzech dni od końcowego terminu złożenia wniosku w formie elektronicznej, pod warunkiem, że wniosek w wersji elektronicznej został zatwierdzony przed końcem terminu składania wniosków w formie elektronicznej.

W postępowaniu kwalifikacyjnym, przeprowadzanym od 1 do 31 marca 2014 r. lekarz przekazuje wniosek w formie papierowej do wojewody do 3 marca 2014 roku.

Termin przekazania wojewodzie wniosku w wersji papierowej uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.

Oświadczenie

W przypadku złożenia wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego:
- w trybie rezydentury,
- w trybie pozarezydenckim,
lekarz dentysta do wniosku dołącza oświadczenie, w którym wskazuje preferowany tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego w przypadku zakwalifikowania się na to szkolenie w dwóch trybach.

Lekarze z ograniczonym prawem wykonywania zawodu

Lekarze z ograniczonym prawem wykonywania zawodu mogą składać wniosek o rozpoczęcie specjalizacji, we wniosku należy jednak zaznaczyć, że lekarz posiada ograniczone prawo wykonywania zawodu. W pozostałym zakresie cała procedura jest analogiczna do procedury dla lekarzy posiadających pełne prawo wykonywania zawodu.

SŁOWA KLUCZOWE
szkolenia stomatologiczne   specjalizacje  

POLECAMY W SERWISACH