PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Szansa na bycie asystentem w Instytucie Stomatologii UJ Collegium Medicum

ws
23-10-2015, 11:55
Szansa na bycie asystentem w Instytucie Stomatologii UJ Collegium Medicum Prof. dr hab. Piotr Laidler, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum (mat. prom. CM UJ) (
Prof. dr hab. Piotr Laidler, prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji Instytutu Stomatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Termin składania zgłoszeń upływa 13 listopada 2015 r.

Do   konkursu   mogą   przystąpić   osoby, które:
- mają stopień naukowy doktora nauk medycznych lub - w wyjątkowych sytuacjach - tytuł zawodowego lekarza dentysty;
- posiadają specjalizację w zakresie ortodoncji, a w przypadku kandydata bez specjalizacji - wynik z LDEP (LDEK) na poziomie minimum 75 proc.;
- mogą przedstawić wysoką ocenę pracy doktorskiej, potwierdzoną opinią opiekuna naukowego (dla kandydata ze stopniem dr.);
- mają pozytywną opinię kierownika katedry, dyrektora  instytutu,  a także w przypadku posiadania opinia opiekuna naukowego – pozytywną opinię o predyspozycjach do pracy nauczyciela akademickiego, a w przypadku kandydata bez stopnia naukowego doktora - również informacje o perspektywach uzyskania stopnia doktora.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Dziale Spraw Osobowych UJ CM, Kraków, ul.  św. Anny 12, pok. 40 następujące dokumenty:
- podanie;
- życiorys;
- kwestionariusz osobowy;
- odpis  dyplomu  ukończenia  studiów  wyższych, wraz z suplementem lub zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanej w toku studiów oraz odpis dyplomu doktorskiego oraz recenzje pracy doktorskiej - w przypadku kandydata z doktoratem;
- stałe prawo wykonywania zawodu;
- odpis dyplomu specjalizacji/ lub wynik egzaminu z L-DEP (LDEK);
- ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron);
- informacje o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych;
- ankietę dotyczącą działalności naukowej;
- ankietę dotyczącą działalności dydaktycznej, jeżeli w stosunku do kandydata ocena dydaktyczna była przeprowadzana i jest dla kandydata dostępna z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich;
- opinię kierownika katedry, dyrektora instytutu, a  także  w  przypadku posiadania - opinia opiekuna naukowego;
- oświadczenie stwierdzające, że UJ CM będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu;
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do   nadawania  stopnia   doktora  i  doktora habilitowanego  i/lub dla potrzeb utworzenia/prowadzenia kierunku studiów  wyższych, w  przypadku  posiadania stopnia  naukowego  doktora  i wygrania  konkursu;
- oświadczenie w trybie art.109 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
- oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych.

Termin składania zgłoszeń upływa 13 listopada 2015 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2016 r.
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH