PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

ŚUM: praca w Katedrze i Zakładzie Dysfunkcji Narządu Żucia

kan
10-04-2018, 10:11
ŚUM: praca w Katedrze i Zakładzie Dysfunkcji Narządu Żucia Ślaski Uniwersytet Medyczny (fot. archiwum)
Do Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego poszukiwany jest kierownik. 

Warunki stawiane kandydatom:
- co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego zgodny z zakresem działania jednostki,
- Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ma być podstawowym miejscem pracy,
- odpowiednie osiągnięcia zawodowe w dziedzinie nauki, dydaktyki i kształcenia młodej kadry naukowej oraz w kierowaniu zespołami badawczymi,
- tytuł specjalisty lub specjalizacja drugiego stopnia w dziedzinie medycyny zgodnej z profilem działania jednostki organizacyjnej uczelni, do której poszukiwany jest pracownik.

Potrzebne dokumenty:
- zgłoszenie udziału w postępowaniu konkursowym,
- życiorys z uwzględnieniem pracy naukowej i zawodowej,
- prawo wykonywania zawodu,
- odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia lub tytułu naukowego,
- odpis dyplomu specjalisty,
- wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną),
- informacja o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
- proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
- oświadczenie w sprawie podstawowego miejsca pracy, zgodnie z art. 119 ust. 2 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1 842),
- informacja o zatrudnieniu w innych jednostkach, w przypadku zatrudnienia w innych uczelniach z podaniem stanowiska,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na wliczenie do minimum kadrowego związanego z uprawnieniami do prowadzenia kierunku studiów,
- oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Zasad i trybu postępowania konkursowego poprzedzającego powierzenie pełnienia Funkcji kierownika — Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/2016 z 21 września 2016 r. Senatu SUM,
- zapytanie o udzielenie informacji o osobie, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r., poz. 654),
- wniosek awansowy,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
- ewentualne referencje lub opinie.

Termin składania dokumentów: 26 kwietnia 2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 21 maja 2018 r. 

Więcej: sum.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH